Результати роботи:

 

Список тез учасників конференції (зміст збірника)

 Програма МНПК "ІТКМ-2016"

Друге повідомлення
The Second Announcement

Перше повідомлення
The First Announcement

"Інформаційні технології
та комп’ютерне моделювання"

logo1

Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних системах

Секція 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці та екології

Секція 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації

Секція 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Секція 6. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Секція 7. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

Секція 8. Архітектоніка комп’ютерних мереж, систем та компонентів

Секція 9. Застосування інформаційних технологій в боротьбі зі злочинністю

23 – 28 травня 2016 року
Івано-Франківськ

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Вінницький національний технічний університет
Центр   математичного   моделювання  Інституту  прикладних  проблем  механіки
і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет, Польща
Інститут кібернетики НАН України
Національний технічний університет України “КПІ"
Новий університет Лісабона, Португалія
Люблінська політехніка, Польща
Азербайджанська державна нафтова академія
Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі
Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція
Громадська організація "Івано-Франківський ІТ кластер"

Робочі мови конференції
українська, англійська та польська  
(без синхронного перекладу)