Голова конференції

Цепенда І.Є. доктор політичних наук, професор ректор ПНУ
(Івано-Франківськ, Україна)

Співголови організаційного комітету

Петришин Л.Б.  д.т.н., проф., ПНУ; НТУ AGH
Лужецький В.А. д.т.н., проф., ВНТУ
П'янило Я.Д.     д.т.н., с.н.с.,  ЦММ ІППММ НАН України

Відповідальний секретар оргкомітету

Іляш Ю.Ю. к.т.н., доц., ПНУ

Робоча група організаційного комітету

Превисокова Н.В. к.т.н., доц., ПНУ
Горєлов  В.О.    к.т.н., доц., ПНУ
Семеренко В.П. к.т.н., доц., ВНТУ
Семаньків М.В. к.т.н., доц., ПНУ
Білущак Ю.І. к.т.н., с.н.с., ЦММ ІППММ НАН України

Технічна група організаційного комітету

Власій О.О.       к.т.н., доц., ПНУ
Максимець В.З. інж.-прогр., ПНУ
Петришин М.Л.  аспірант, ПНУ
Ізмайлов А.В. аспірант, ПНУ
Браташ О.Б. пров. інж. ЦММ ІППММ НАН України

 

Програмний комітет

Азаров О.Д. д.т.н., професор (Україна)
Артемович О.Д. д.ф.-м.н., проф. (Україна, Польща)
Білецький А.Я. д.т.н., професор (Україна)
Білусяк Б.В. вища кат., в.о.у., з.п.о.у. (Україна)
Борисенко О.А. д.т.н., професор (Україна)
Боюн В.П. чл.-кор.НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Василенко В.Б. д.н., професор (Португалія)
Вуйцік В. д.т.н., професор (Польща)
Върбанов Р. д.н., професор (Болгарія)
Голуб С.В. д.т.н., професор (Україна)
Грицина О.Р. д.ф.-м.н., с.н.с. (Україна)
Гунченко Ю.О. д.т.н., професор (Україна)
Дейбук В.Г. д.ф.-м.н., професор, (Україна)
Дивак М.П.  д.т.н., професор (Україна)
Задірака В.К. акад. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. (Україна)
Заторський Р.А. д.ф.-м.н., професор, (Україна)
Казакова Н.Ф. д.т.н., професор (Україна)
Карпінський М.П. д.т.н., професор (Польща)
Когут І.Т. д.т.н., професор (Україна)
Кожемяко В.П. д.т.н., професор (Україна)
Кузьмін І.В. д.т.н., професор (Україна)
Лебковський П. д.т.н., професор (Польща)
Литвин В.В. д.т.н., професор (Україна)
Малахов Є.В. д.т.н., професор (Україна)
Мамедов Р.К. д.т.н., професор (Азербайджан)
Маслянка П. д.т.н., професор  (Польща)
Мірзоахмедов Ф. д.т.н., професор (Таджикістан)
Мельник А.О. д.т.н., професор (Україна)
Нагірний Т.С. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Никифорчин О.Р. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Осадчук О.В. д.т.н., професор (Україна)
Остапов С.Е. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Палагін О.В. акад. НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Пархуць Л.Т. д.т.н., професор (Україна)
Петришин Р.І. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Пилипів В.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Поворознюк А.І. д.т.н., професор (Україна)
Попов В. д.е.н., доцент (Болгарія)
Прикарпатський А.К. д.ф.-м.н., професор (Польща)
Рибальський О.В. д.т.н., професор (Україна)
Романов В.О. д.т.н., професор (Україна)
Саченко А.О. д.т.н., професор (Україна)
Стецюренко В.І. к.т.н., доцент (Білорусь)
Синєглазов В.М. д.т.н., професор (Україна)
Тарасенко В.П. д.т.н., професор (Україна)
Тацій Р.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Чапля Є.Я. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Чернуха О.Ю. д.т.н., професор (Україна)
Шарма М. д.н., ас. професор (Індія)
Шишманов К.Т. д.е.н., професор (Болгарія)
Яновський Ф.Й. д.т.н., професор (Україна)